Skip to content

Wat is een Campagne?

Het evangelie van hoop in jouw regio

De 4 fasen van een campagne

Mensen hebben hoop nodig! Tijdens een campagne met The God Story werken we samen met de plaatselijke kerken om de onverwoestbare hoop in Jezus in jouw stad of regio te brengen. In onze werkwijze mikken we er op dat 10% van de bevolking een volledige evangelie presentatie krijgt. Dat doen we in 4 fasen:

1. Voorbereiding

Samen met mensen met plaatselijke 'brede' netwerken vormen we ons Kernteam om de campagne te coördineren. We bouwen aan betrokkenheid met zoveel mogelijk kerken en netwerken.

2. Mobilisatie & training

We mobiliseren plaatselijke christenen om betrokken te raken bij de campagne. Ook bieden we twee trainingen aan. Een gericht op het delen van het evangelie, de ander op het maken van discipelen.

3. Evangelie verspreiding

Aan zoveel mogelijk mensen geven we de kans het evangelie van hoop te horen. Door onze grote evenementen in 'Passion'-stijl sluiten we aan bij de beleving van mensen van 'nu'. Ook zullen er outreaches plaatsvinden.

4. Discipelschap

Mensen die meer willen weten over Jezus worden op weg geholpen door plaatselijke discipelmakers. Zijn door ons getraind om de eerste maanden na de campagne mensen te helpen groeien in hun geloof.

HOE WERKT EEN CAMPAGNE?

God is een God van liefde. Wij zijn ervan overtuigd dat ook vandaag Zijn alles-veranderende liefde mensen kan veranderen. En ja, ook in jouw omgeving. Een van de dingen die daarvoor nodig is, is dat mensen het evangelie horen. Want “als zij nooit van Hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in Hem geloven?” (Rom. 10:14). Wij helpen de Kerk Jezus bekend te maken in de eigen omgeving.

We geloven in de bediening van de evangelist die de massa bereikt met het goede nieuws, zoals Filippus (Han. 8:4-13, 21:8). Maar net zo goed in individuele christenen, die in hun dagelijkse leven collega’s, klasgenoten, vrienden, buren en familieleden voorstellen aan de God van hoop, zoals Lydia (Han. 16:14-15, 40). Tijdens onze evangelisatiecampagnes brengen we deze beide samen. We werken dan samen met zoveel mogelijk kerken uit een regio. We focussen ons op zowel de korte als de lange termijn. De invloed op korte termijn bestaat uit het houden van verschillende evenementen, diaconale projecten en evangelisatie acties tijdens de campagne. Om ook op langere termijn effect te hebben, trainen en coachen wij de plaatselijke christenen m.b.t. het bereiken van mensen en het maken van discipelen. Het hele traject verloopt in vier fasen: Voorbereiding, Mobilisatie & training van kerken, Evangelie verspreiding en Discipelschap.

Wil jij dit ook in jouw stad of regio realiseren? Mail ons of reageer via het contactformulier. Dan nemen wij z.s.m. contact op.

De vier fasen

In de eerste fase ontstaat er contact tussen The God Story enerzijds en plaatselijke kerken, christenen en christelijke netwerken anderzijds. Mensen met ‘brede’ netwerken worden uitgenodigd deel te worden van het Kernteam om de campagne te coördineren, zoals gebedswerk, PR, fondswerving, enz. Samen wordt gezocht naar contactpersonen uit zoveel mogelijk plaatselijke kerken en netwerken. Deze contactpersonen helpen om de hulpvraag over evangelieverspreiding in hun omgeving in kaart te brengen. Ook zij worden uitgenodigd mee te werken met de campagne door samen het Mobilisatieteam te vormen. Zij dragen zorg voor het betrekken van hun kerk of netwerk bij de campagne door alle activiteiten te communiceren en mensen uit te nodigen.

Het doel van deze fase is om de plaatselijke christenen te mobiliseren en toe te rusten voor de campagne. We trainen christenen uit de hele breedte van de Kerk om Jezus bekend te maken in hun dagelijkse leef- en werkomgeving. Dit gebeurt door de training “Het evangelie in 4 woorden” die drie avonden beslaat. Daarnaast activeren we zoveel mogelijk christenen om niet-christenen uit hun netwerk mee te nemen naar een van de The God Story evenementen, o.a. door een grote interkerkelijke voorbereidingsdienst en invullingen van zondagse diensten, jeugdgroepen en Bijbelkringen. Tot slot starten we coaching trajecten met Groeikernen voor mensen die nieuwe gelovigen gaan helpen om volgelingen van Jezus te worden.

In deze fase willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven om het evangelie te horen. Dit doen we door aan te haken bij al bestaande plaatselijke diaconale projecten, starten van laagdrempelige evangelisatie acties en evenementen in onze eigen grote tent. Tijdens deze multimedia evenementen met optredens van verschillende artiesten bereiken we de meeste mensen. Daar ontdekken mensen van ‘nu’ hoe God onverwoestbare hoop in hun leven wil brengen. Voor verschillende doelgroepen bestaan uiteenlopende programma’s. Voor de jongeren wordt door o.a. stunts en rap het evangelie uitgelegd. Bij de volwassenen worden o.a. kunst, dans en muziek ingezet. Deze evenementen gebeuren op verschillende avonden. In beide gevallen wordt afgesloten met een heldere evangelieprediking. Naast mensen die tot geloof komen, is een bijkomende vrucht altijd een toename van eenheid in het plaatselijke Lichaam van Christus.

In deze laatste fase ligt de nadruk op de opvolging van de mensen die pas tot geloof zijn gekomen of meer willen weten. Daarom hebben we in de Mobilisatie & trainingfase al zogenaamde discipelmakers getraind. Zij helpen deze mensen de eerste maanden op weg om verder te groeien.

In de meeste gevallen gaan we samen met de kerken voor een complete campagne. Maar in sommige gevallen doen we bijvoorbeeld alleen een kleinschalig evangelisatie evenement voor een specifieke leeftijdsgroep of alleen een training.

Hoe ziet een evenement eruit?

Een evenement van The God Story is een vorm van ‘publieke evangelieverkondi