Skip to content

ANBI

Stichting The God Story heeft een officiële toekenning als ANBI. Dit betekent dat uw giften aan de stichting belasting aftrekbaar zijn.

De naam van de stichting is: The God Story

KvK: 64498700

RSIN: 8556.92.315

Postadres: Scheperskamp 15, 8181WX Heerde

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Kobus ten Have
Secretaris: André Hendriksen
Penningmeester: Gert-Jan Buunk
Algemeen bestuurslid: Bart Hesseling

Doelstelling: Het verspreiden van het evangelie en het maken van discipelen van Jezus Christus. Deze doelstelling wordt door de volgende activiteiten gepoogd te realiseren:

  • grootschalige, meerdaagse evangelisatie campagnes
  • eendaagse evangelisatie samenkomsten
  • het starten en toerusten van christelijke geloofsgemeenschappen
  • spreekbeurten en trainingen

Beleidsplan
Het beleidsplan kan hier gelezen worden.

Beloningsbeleid
Momenteel zijn drie werkers in loondienst. Deze worden beloond volgens de interne richtlijnen van de stichting. Bestuurders en vrijwilligers zijn onbezoldigd betrokken bij de stichting. Indien nodig zullen zij een reiskostenvergoeding en een vergoeding voor overige gemaakte onkosten ontvangen.

Jaarverslag en financieel verslag
Het jaarverslag en financieel verslag over het jaar 2022 zijn te raadplegen door op de respectievelijke linken te klikken.

× Doorpraten?