Skip to content

Evangelisatie

Wat is evangelisatie?

De meeste christenen weten dat je door evangelisatie mensen bekend maakt met de reddende kracht en liefde van Jezus. Maar waar ga je heen als je meer wil leren over evangelisatie? En wat doe je met je vragen hoe je Jezus in deze tijd bekend kunt maken in eigen stad of dorp? In dit artikel help ik je graag wat stappen te zetten in het hoe en wat van evangelisatie. We gaan o.a. kijken naar wat de Bijbel over evangelisatie zegt, hoe je als kerk in deze tijd een vruchtbaar evangelisatie beleid zou kunnen ontwikkelen, hoe jijzelf op een ontspannen manier kunt evangeliseren in je persoonlijke leven en nog veel meer.

Heb je na het lezen van dit artikel nog meer vragen over evangelisatie of heb je niet gevonden waar je naar op zoek was? Geen probleem! Bij The God Story helpen we je namelijk graag verder. Neem gerust contact op met ons. Dan komen we z.s.m. terug op je vraag.

Wat zegt de Bijbel over evangelisatie?

Evangelie komt van het Griekse woord euangelion, dat ‘goed nieuws’ betekent. Wij kennen het als de levens veranderende boodschap die vertelt over wat Jezus in jou kan doen. De eersten die schreven over Jezus waren Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, ook wel de evangelisten genoemd. Hun verslagen zijn terug te vinden in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Van hen was Markus de eerste die het woord ‘evangelie’ noemde (Markus 1:1). Geschat wordt dat hij zijn evangelie over Jezus schreef rond het jaar 65. De andere evangelie schrijvers hebben het ook regelmatig over het Evangelie van het Koninkrijk dat Jezus preekte (Mattheüs 4:23). Met het evangelie worden daarom zowel de vier verslagen over Jezus’ leven bedoeld als de boodschap van Jezus’ redding zelf.

Jezus zelf sprak over de verkondiging van het Evangelie (Lukas 4:18). Dit is in feite wat evangelisatie is. Hij droeg Zijn discipelen op om te evangeliseren, d.w.z. het evangelie te vertellen aan de hele schepping (Markus 1:15).

Waarom moet het evangelie gepreekt of verkondigd worden?

Velen kennen de uitspraak: “Verkondig het evangelie, desnoods met woorden”. Je hoeft het evangelie dus niet te vertellen, je manier van leven zou voldoende zijn. Franciscus van Assisi zou dit gezegd hebben, een 13e-eeuwse Italiaanse monnik. Natuurlijk moeten je daden overeenkomen met wat je preekt. Alleen, Franciscus heeft dit nooit geschreven. En waarschijnlijk ook nooit gezegd.

De kracht van het evangelie zit namelijk in geloven in Jezus’ opstanding (Romeinen 10:9). Daardoor kan je anders leven. Iedereen weet dat je manier van denken een enorme invloed heeft op je leven. Als je gelooft in mogelijkheden bereik je meer. Wat je gelooft, bepaalt wat je denkt. Daarom is geloof in het evangelie zo belangrijk. Mensen gaan pas de kracht van vergeving en herstel ervaren als ze het evangelie van Jezus geloven. Geloven komt door het horen. En het horen komt als het evangelie gepreekt wordt (Romeinen 10:14).

Evangelisatie

Waarom zouden we in onze tijd evangeliseren?

De openheid voor het evangelie lijkt nog nooit zo laag te zijn. Maar schijn bedriegt. Een hele generatie heeft het evangelie nog nooit afgewezen, omdat het ze nooit verteld is. Als je kijkt naar de uitdagingen van deze tijd biedt het evangelie juist enorme openingen.

Veel jongeren worstelen met identiteit en eigenwaarde, terwijl Jezus je door het evangelie leert hoe groot en onverwoestbaar jouw waarde is. Mensen gaan gebukt onder keuzestress en prestatiedruk, maar mogen ontdekken dat God ze door Zijn liefde richting, bevestiging en nieuwe energie geeft. En het evangelie is het antwoord op de onrechtvaardigheid in deze wereld, want het confronteert met jouw ik-gerichtheid en kan daarmee afrekenen.

Hoe begin ik met evangeliseren?

Je bent vaak in een werk- of leefomgeving met niet-christenen. De vraag is hoe je hen op een ontspannen manier kunt bereiken met het evangelie. Stap één is leren op een andere manier te kijken naar mensen om je heen. Het werkt niet als je mensen als een target gaat zien. Je slaat dicht en het doet geen recht aan hoe Jezus naar hen kijkt. Het werkt ook niet als je denkt dat mensen onbereikbaar zijn voor Gods liefde. Niemand is onbereikbaar voor Zijn liefde. Oprechte liefde, betrokkenheid en geloof bouwen een brug om jouw woorden over Jezus kracht te geven.

Hoe kan ik begrijpelijk evangeliseren?

Of je nou wel of geen kans hebt gehad om eerst te investeren in iemand, een begrijpelijke en krachtige manier om te evangeliseren (dus: het evangelie verkondigen) is te vertellen wat Jezus in jouw leven heeft gedaan. Deze ‘life stories’ kunnen over allerlei onderwerpen gaan: angst, schaamte, schuldgevoelens, enz. De kracht is dat meteen zichtbaar wordt wat Jezus door Zijn evangelie ook in hen kan doen. Een life story heeft drie delen: wat speelde er voordat Jezus bij jou wat veranderd, hoe je Hem hebt leren kennen en wat er is veranderd.

Evangeliseren… en wat daarna?

In mijn herinnering (hoeft dus niet zo te zijn ;-)) leerde ik zo te evangeliseren: je legt het evangelie uit, iemand zegt ja, hij bidt jou na en is dan gered. Je wijst hem of haar er nog even op dat het belangrijk is om andere christenen te leren kennen. En dan ga je weer op weg naar de volgende. Maar Jezus riep Zijn volgelingen op om zelf volgelingen te maken. Dus als iemand positief reageert op het evangelie, is het jouw taak om hem vervolgens te helpen Jezus te gaan volgen. Dat noemen we discipelschap. Wil je hier meer  over leren? In onze training ‘Het evangelie in 4 woorden’ helpen we je op weg. Hierna kunnen we jou en je team een jaar lang coachen en met jullie meelopen in het traject van Groeikernen.

Training: Het evangelie in 4 woorden

Leer om op een ontspannen en natuurlijke manier te delen over je geloof

Wat doet The God Story aan evangelisatie?

The God Story helpt de Kerk om Jezus bekend te maken. Wij ervaren Gods roeping om mensen te bereiken met het evangelie. Dat doen we o.a. door evangelisatie campagnes. We geven dan honderden mensen tegelijk een pakkende evangelie presentatie tijdens een aantal eigentijdse evangelisatie evenementen. In de tijd vooraf mobiliseren we en werken we intensief samen met de plaatselijke Kerk in de hele regio. Ook door Kerstvieringen en Paasvieringen op middelbare scholen en ons internet en social media evangelisatie project WaardeVast proberen we mensen kennis te laten maken met het evangelie. Daarnaast ondersteunen we kerken en christenen om Jezus zelf bekend te maken in hun directe omgeving door trainingen en coaching.

Een evangelisatie evenement of campagne

Mogen we jou helpen om jouw stad of regio te bereiken?

Zijn er trainingen of cursussen om te leren evangeliseren?

Evangeliseren kun je leren. De training ‘Het evangelie in 4 woorden’ heeft als doel je te leren mensen (dichter)bij Jezus te brengen. Het geeft praktische handvatten, probeert te verbinden met mensen van ‘nu’, helpt je om evangelie gesprekken te voeren en zit vol interactie en oefenvormen. Mensen die daarna meer willen, worden een jaar lang met hun eigen kleine team gecoacht in een Groeikern. Zo word je intensief begeleid om je omgeving te bereiken met het evangelie. Inmiddels zijn zo enkele duizenden mensen geactiveerd.

Wat doen jullie aan evangelisatie in Nederland en België?

Met onze evangelisatie campagnes en evenementen zijn we inmiddels op allerlei plekken in Nederland en België geweest. In Nederland zijn we o.a. in Steenwijk, Hoogeveen, Emmeloord, Vollenhove, Urk, Wijk en Aalburg, Helmond, Eindhoven, Amsterdam, Leiden, Barendrecht, Zwolle, Kampen, Harderwijk, Elburg, Wezep, Heerde, Hattem, Wapenveld en Epe geweest. In België mochten we evangelisatie evenementen doen in Brussel, maar ook in West-Vlaanderen: Roeselare, Staden en Kortrijk. De komende jaren willen we dit verder uitbouwen door een regio als geheel, dus met meerdere steden en dorpen, te bereiken met het evangelie.

Benieuwd of we ook in jouw regio een evangelisatie evenement of campagne zouden kunnen doen? Neem gerust contact met ons op.

Hoe kunnen jullie de kerk helpen met evangelisatie?

Een gezonde kerk leunt op drie pilaren: relatie met God, relatie met elkaar en relatie met de wereld. Kerken waarbij een of meer pilaren niet goed ontwikkeld zijn, groeien scheef, vallen uit elkaar of lopen leeg. Een van de belangrijkste taken van de Kerk is om het evangelie te vertellen. Die pilaar is vaak onderontwikkeld.

Met MIJN MISSIONAIRE KERK gaan we een jaartraject aan met een kerk. We gaan in gesprek met kerkenraad of oudstenteam om proberen aan te sluiten bij wat al gebeurt. Daarna rusten we de gemeente toe door training en coaching. Samen werken we aan praktisch en duurzaam evangelisatie beleid, waardoor een kerk ook na ons vertrek vruchtbaar mensen kan bereiken met het evangelie.

Mijn missionaire kerk

Kom met ons in gesprek over wat we voor jouw kerk of gemeente kunnen betekenen

Overige vragen

× Doorpraten?