fbpx Skip to content

Campagne in jouw regio

Wij helpen de Kerk Jezus bekend te maken

Een evangelisatie campagne in jouw regio

De God van hoop wil ook vandaag Zijn alles-veranderende liefde laten zien in jouw omgeving. Een van de dingen die daarvoor nodig is, is dat mensen het evangelie horen. Want “als zij nooit van Hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in Hem geloven?” (Rom. 10:14). Wij helpen de Kerk Jezus bekend te maken in de eigen omgeving.

We geloven in de bediening van de evangelist die de massa bereikt met het goede nieuws, zoals Filippus (Han. 8:4-13, 21:8). Maar net zo goed in individuele christenen, die in hun dagelijkse leven collega’s, klasgenoten, vrienden, buren en familieleden voorstellen aan de God van hoop, zoals Lydia (Han. 16:14-15, 40). Tijdens onze evangelisatiecampagnes brengen we deze beide samen. We werken dan samen met zoveel mogelijk kerken uit een regio. We focussen ons op zowel de korte als de lange termijn. De invloed op korte termijn bestaat uit het houden van verschillende evenementen tijdens de campagne. Om ook op langere termijn effect te hebben, trainen en coachen wij de plaatselijke christenen m.b.t. het bereiken van mensen en het maken van discipelen. Het hele traject verloopt in drie fasen: Mobilisatie & training van kerkenEvangelie verspreiding en Discipelschap.

Wil jij dit ook in jouw stad of regio realiseren? Mail ons of reageer via het contactformulier. Dan nemen wij z.s.m. contact op.

De drie fasen

Fase 1: Mobilisatie & training

In de mobilisatiefase nodigen we zoveel mogelijk kerken uit betrokken te raken bij de campagne. We rusten christenen uit de hele breedte van de Kerk toe om Jezus bekend te maken in hun dagelijkse leef- en werkomgeving. Dit gebeurt door de training “Het evangelie in 4 woorden” die drie avonden beslaat. Daarnaast activeren we zoveel mogelijk christenen om niet-christenen uit hun netwerk mee te nemen naar een van de The God Story evenementen, o.a. door een grote interkerkelijke voorbereidingsdienst en het bezoeken van jeugdgroepen en Bijbelkringen. Tot slot is er ook de training ‘Discipelen maken’ voor mensen die nieuwe gelovigen n.a.v. de evenementen gaan helpen om volgelingen van Jezus te worden.

Fase 2: Evangelie verspreiding

Voor de evenementen organiseren we een actie in de stad. Tijdens die actie gaat een groep de straat op om mensen te bemoedigen en voor te stellen aan de God van liefde. Aansluitend tijdens de evangelisatie evenementen worden de aanwezigen in onze grote tent uitgenodigd om deel te worden van Het Verhaal van God (The God Story). Deze tent zetten we vaak op een centrale plaats in een stad neer. Voor verschillende doelgroepen bestaan uiteenlopende programma’s. Voor de jongeren wordt door o.a. stunts en rap het evangelie uitgelegd. Bij de volwassenen worden o.a. kunst, dans en muziek ingezet. Deze evenementen gebeuren op verschillende avonden. In beide gevallen wordt afgesloten met een heldere evangelieprediking. Naast mensen die tot geloof komen, is een bijkomende vrucht altijd een toename van eenheid in het plaatselijke Lichaam van Christus.

Fase 3: Discipelschap

Als christenen zijn we niet geroepen om bekeerlingen te maken, maar discipelen. Daarom streven we ernaar veel zogenaamde ‘discipelmakers’ te mobiliseren. Na de evenementen wijden zij zich voor minimaal drie maanden toe om nieuwe gelovigen of geïnteresseerden verder op weg te helpen. Er bestaat een mogelijkheid tot een traject voor coaching en training van deze discipelmakers na de campagne.

In de meeste gevallen gaan we samen met de kerken voor een complete campagne. Mocht plaatselijk het draagvlak hier niet groot genoeg voor zijn, dan bestaat ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een (deel) van bovenstaande activiteiten te doen. Zo zouden we bijvoorbeeld alleen een kleinschalig evangelisatie evenement voor een specifieke leeftijdsgroep of alleen een training kunnen aanbieden.

Een promo video van een recente campagne

Wat is de vrucht?

We mogen verschillende vruchten zien van een campagne met The God Story:

  • Nieuwe christenen: we zien altijd mensen reageren tijdens oproepen om Jezus te leren kennen. Deze worden opgevangen door plaatselijke christenen.
  • Getrainde mensen: we trainen veel christenen om nieuwe christenen te discipelen en om mensen die Jezus nog niet kennen te bereiken. Op de lange termijn blijft zo het bereiken en discipelen van mensen doorgaan.
  • Eenheid tussen christenen: christenen uit de volle breedte van het Lichaam van Christus werken samen met hetzelfde verlangen. Ook na het gezamenlijke project blijven verschillende kerken vaak samen optrekken.
  • Geloofsgroeimensen hebben gezien dat God vandaag aan het werk is in hun eigen stad, ook door hun eigen levens heen. Dit bouwt geloof op, zet mensen in beweging en versterkt de focus op het verspreiden van het evangelie.

Ook los verkrijgbaar

De meeste onderdelen van een campagne zijn ook zogezegd ‘los verkrijgbaar’. Voor meer informatie daarover kunt u kijken bij ‘Het evangelie in 4 woorden’, Eendaagse evenementen, Kerstfeest in het park, ScholentourConnect Groepen‘Discipelen maken’ of Groeikernen.

Powerpoint presentatie

Als u een informatie moment van ons heeft bijgewoond, kunt u hier de powerpoint presentatie downloaden. Deze kunt u dan vervolgens laten zien binnen uw eigen netwerk.

× Doorpraten?