Skip to content

Campagne in jouw regio

Wij helpen de Kerk Jezus bekend te maken

Een evangelisatie campagne in jouw regio

God is een God van liefde. Wij zijn ervan overtuigd dat ook vandaag Zijn alles-veranderende liefde mensen kan veranderen. En ja, ook in jouw omgeving. Een van de dingen die daarvoor nodig is, is dat mensen het evangelie horen. Want “als zij nooit van Hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in Hem geloven?” (Rom. 10:14). Wij helpen de Kerk Jezus bekend te maken in de eigen omgeving.

We geloven in de bediening van de evangelist die de massa bereikt met het goede nieuws, zoals Filippus (Han. 8:4-13, 21:8). Maar net zo goed in individuele christenen, die in hun dagelijkse leven collega’s, klasgenoten, vrienden, buren en familieleden voorstellen aan de God van hoop, zoals Lydia (Han. 16:14-15, 40). Tijdens onze evangelisatiecampagnes brengen we deze beide samen. We werken dan samen met zoveel mogelijk kerken uit een regio. We focussen ons op zowel de korte als de lange termijn. De invloed op korte termijn bestaat uit het houden van verschillende evenementen, diaconale projecten en evangelisatie acties tijdens de campagne. Om ook op langere termijn effect te hebben, trainen en coachen wij de plaatselijke christenen m.b.t. het bereiken van mensen en het maken van discipelen. Het hele traject verloopt in vier fasen: Voorbereiding, Mobilisatie & training van kerken, Evangelie verspreiding en Discipelschap.

Wil jij dit ook in jouw stad of regio realiseren? Mail ons of reageer via het contactformulier. Dan nemen wij z.s.m. contact op.

De vier fasen

Fase 1: Voorbereiding

In de eerste fase ontstaat er contact tussen The God Story enerzijds en plaatselijke kerken, christenen en christelijke netwerken anderzijds. Mensen met ‘brede’ netwerken worden uitgenodigd deel te worden van het Kernteam om de campagne te coördineren, zoals gebedswerk, PR, fondswerving, enz. Samen wordt gezocht naar contactpersonen uit zoveel mogelijk plaatselijke kerken en netwerken. Deze contactpersonen helpen om de hulpvraag over evangelieverspreiding in hun omgeving in kaart te brengen. Ook zij worden uitgenodigd mee te werken met de campagne door samen het Mobilisatieteam te vormen. Zij dragen zorg voor het betrekken van hun kerk of netwerk bij de campagne door alle activiteiten te communiceren en mensen uit te nodigen.

Fase 2: Mobilisatie & training

Het doel van deze fase is om de plaatselijke christenen te mobiliseren en toe te rusten voor de campagne. We trainen christenen uit de hele breedte van de Kerk om Jezus bekend te maken in hun dagelijkse leef- en werkomgeving. Dit gebeurt door de training “Het evangelie in 4 woorden” die drie avonden beslaat. Daarnaast activeren we zoveel mogelijk christenen om niet-christenen uit hun netwerk mee te nemen naar een van de The God Story evenementen, o.a. door een grote interkerkelijke voorbereidingsdienst en invullingen van zondagse diensten, jeugdgroepen en Bijbelkringen. Tot slot starten we coaching trajecten met Groeikernen voor mensen die nieuwe gelovigen gaan helpen om volgelingen van Jezus te worden.

Fase 3: Evangelieverspreiding

In deze fase willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven om het evangelie te horen. Dit doen we door aan te haken bij al bestaande plaatselijke diaconale projecten, starten van laagdrempelige evangelisatie acties en evenementen in onze eigen grote tent. Tijdens deze multimedia evenementen met optredens van verschillende artiesten bereiken we de meeste mensen. Daar ontdekken mensen van ‘nu’ hoe God onverwoestbare hoop in hun leven wil brengen. Voor verschillende doelgroepen bestaan uiteenlopende programma’s. Voor de jongeren wordt door o.a. stunts en rap het evangelie uitgelegd. Bij de volwassenen worden o.a. kunst, dans en muziek ingezet. Deze evenementen gebeuren op verschillende avonden. In beide gevallen wordt afgesloten met een heldere evangelieprediking. Naast mensen die tot geloof komen, is een bijkomende vrucht altijd een toename van eenheid in het plaatselijke Lichaam van Christus.

Fase 4: Discipelschap

In deze laatste fase ligt de nadruk op de opvolging van de mensen die pas tot geloof zijn gekomen of meer willen weten. Daarom hebben we in de Mobilisatie & trainingfase al zogenaamde discipelmakers getraind. Zij helpen deze mensen de eerste maanden op weg om verder te groeien.

In de meeste gevallen gaan we samen met de kerken voor een complete campagne. Maar in sommige gevallen doen we bijvoorbeeld alleen een kleinschalig evangelisatie evenement voor een specifieke leeftijdsgroep of alleen een training.

Hoe ziet een evenement eruit?

Een evenement van The God Story is een vorm van ‘publieke evangelieverkondiging’. Dat wil zeggen dat we het evangelie aan een zo groot mogelijke groep willen uitleggen. Publieke evangelieverkondiging is door de hele kerkelijke geschiedenis een veel gebruikt en goed werkend instrument gebleken. Niet alleen door Jezus en Zijn discipelen, maar ook kerkvaders, kerkleiders en zelfs evangelisten in de meer recente geschiedenis gebruikten deze aanpak. Wij geloven – en zien elke keer weer! – dat dit ook vandaag nog werkt.

Het streven is om een zo groot mogelijke groep mensen naar de evenementen te trekken die het evangelie nog niet kent. Hiervoor sluiten we aan bij de belevingswereld en interesses van mensen van ‘nu’. Dat betekent dat we tijdens onze evenementen o.a. gebruik maken van artiesten, kunstvormen, stunts en video’s om (een deel van) het verhaal van God te vertellen. Deze vormen zorgt dat de inhoud van de boodschap makkelijker aansluiting vindt.

Aan het einde van het evenement wordt het evangelie op een heldere manier uitgelegd aan de bezoekers en krijgen zij de gelegenheid hierop te reageren. Elke keer weer zien we mensen met overgave reageren die geraakt zijn door de liefde van God.

Een promo video van een recent evenement

Wat is de vrucht?

We mogen verschillende vruchten zien van een campagne met The God Story:

  • Nieuwe christenen: we zien altijd mensen reageren tijdens oproepen om Jezus te leren kennen. Deze worden opgevangen door plaatselijke christenen.
  • Getrainde mensen: we trainen veel christenen om nieuwe christenen te discipelen en om mensen die Jezus nog niet kennen te bereiken. Op de lange termijn blijft zo het bereiken en discipelen van mensen doorgaan.
  • Eenheid tussen christenen: christenen uit de volle breedte van het Lichaam van Christus werken samen met hetzelfde verlangen. Ook na het gezamenlijke project blijven verschillende kerken vaak samen optrekken.
  • Geloofsgroeimensen hebben gezien dat God vandaag aan het werk is in hun eigen stad, ook door hun eigen levens heen. Dit bouwt geloof op, zet mensen in beweging en versterkt de focus op het verspreiden van het evangelie.

Ook los verkrijgbaar

De meeste onderdelen van een campagne zijn ook zogezegd ‘los verkrijgbaar’. Voor meer informatie daarover kunt u kijken bij ‘Het evangelie in 4 woorden’, Eendaagse evenementen, Kerstfeest in het park, ScholentourConnect Groepen‘Discipelen maken’ of Groeikernen.

Powerpoint presentatie

Als u een informatie moment van ons heeft bijgewoond, kunt u hier de powerpoint presentatie downloaden. Deze kunt u dan vervolgens laten zien binnen uw eigen netwerk.

× Doorpraten?