Skip to content

organisatie

Van een evenement of campagne

In de organisatie van een evenement of campagne werken we altijd samen met plaatselijke kerken en christenen. Zij kennen de omgeving, hebben de netwerken en weten hoe de juiste deuren te openen. Ook zijn plaatselijke kerken en christenen cruciaal bij het opvangen van nieuw-gelovigen of geïnteresseerden en is er praktische hulp nodig.

Wat moet er gebeuren?

In de verschillende fasen van campagne of in de organisatie van een evenement komen een aantal taken om de hoek kijken waar hulp van plaatselijke christenen onmisbaar is.

In de beginfase zoeken we christenen met een groot plaatselijk netwerk. Zij brengen ons in contact met hun netwerk van christenen die we willen betrekken bij het organiseren van het project.

Vanuit deze groep mensen proberen we een Kernteam te vormen. Een Kernteam bestaat uit zo’n 3 plaatselijke christenen die – samen met een projectcoördinator van The God Story – coördinerende taken op zich nemen.

Ook zijn er rondom de evenementen vrijwilligers nodig. Mensen die praktische taken verrichten, zoals het klaarzetten van stoelen, EHBO’ers en stewards. Maar ook zogenaamde ‘discipelmakers’; dat zijn de mensen die nieuw-gelovigen of geïnteresseerden op gaan volgen.

Overzicht van taken

Het Kernteam bestaat uit ca. 3 plaatselijke christenen met een (groot) plaatselijk netwerk. Zij coördineren samen met een projectcoördinator van The God Story verschillende taken in de voorbereiding op een evenement. Het gaat dan om:

  1. Fondsenwerving (o.a. het helpen organiseren van een ondernemersavond)
  2. Mobiliseren van kerken/christenen
  3. PR (betrekken van kerken, het zoeken van contactpersonen in deze kerken en informatie delen met deze contactpersonen).

Een contactpersoon is onderdeel van een plaatselijke kerk of gemeente. Het is de taak van een contactpersoon om alle relevante informatie rondom de evenementen/campagne door te zetten naar de gemeenteleden in de eigen kerk. Deze informatie krijgen de contactpersonen van het Kernteam.

Het is handig dat een contactpersoon de weg weet binnen de eigen kerk en ook mensen weet te enthousiasmeren of werven voor een training, taak of activiteit.

We zien bij al onze evenementen dat er mensen naar voren komen om te reageren op het evangelie.

Een discipelmaker is iemand die één of meerdere van deze nieuw-gelovigen of geïnteresseerden opvolgt na een evenement. Dit kan soms 1-op-1 zijn, of soms als onderdeel van een groep (bijvoorbeeld een Alphacursus). Een discipelmaker blijft een tijdje meelopen met een nieuw-gelovige of geïnteresseerde.

Ergens in de weken voorafgaand aan de evenementen zullen we een moment nemen om de discipelmakers te trainen in hoe je mensen kunt opvolgen.

Er zijn wat praktische taken te vervullen rond de evenementen. Dit is deels afhankelijk van de locatie waar het evenement gehouden wordt.

Denk aan mensen die helpen om onze festivaltent op te bouwen of af te breken (als het evenement in onze tent plaatsvindt), EHBO’ers, stewards, catering tijdens het evenement en mensen die een maaltijd willen koken voor de artiesten en vrijwilligers.

Help je mee? Kom in contact

× Doorpraten?