fbpx Skip to content

mijn missionaire kerk

Jaartraject voor kerken om missionair actief te zijn in eigen omgeving

Een plaats van invloed

De Kerk van Jezus is geroepen om invloed te hebben. Niet om macht uit te oefenen, maar om de samenleving om haar heen te beïnvloeden met Zijn liefde en veranderende kracht. Zo ontstaan plekken waar het evangelie vrucht draagt. Veel kerken willen dit in hun directe omgeving zien gebeuren, maar weten niet goed hoe dit te doen.

Daarom bieden wij kerken MIJN MISSIONAIRE KERK aan: een missionair jaartraject voor jouw kerk. Dit traject bestaat uit drie stappen:

  1. Kennismakingsgesprek. In dat gesprek brengen we samen in kaart op welke manier een kerk al missionair actief is, op welke terreinen men wil groeien enof/hoe wij als The God Story daarbij kunnen helpen. Als we met elkaar verder gaan, volgt stap 2.
  2. De training ‘Het evangelie in 4 woorden’. Alle gemeenteleden kunnen deze training in hun eigen kerk volgen. Gevuld met praktische handvatten, tips om gesprekken te starten en nieuwe inzichten hoe het evangelie uit te leggen aan mensen van ‘nu’ en te verbinden met de noden van vandaag.
  3. Coachingstraject Groeikernen. Mensen die na de training verder willen, begeleiden we in kleine groepjes. In deze zogenaamde Groeikernen gaan mensen hun eigen omgeving bereiken. Een jaar lang lopen wij op afstand mee. We coachen de deelnemers in simpele en effectieve strategieën om de Grote Opdracht van Jezus uit te voeren in de eigen omgeving. Twee keer per jaar is er een trainingsdag. Dan komen alle Groeikernen die we begeleiden samen.

Kosten

Voor ‘Het evangelie in 4 woorden’ vragen we normaal een contributie per deelnemer. In het traject van MIJN MISSIONAIRE KERK vragen we een vast bedrag per kerk. Dit bedraagt voor de hele kerk €2000, ongeacht het aantal deelnemers.

Met de Groeikernen zitten we momenteel in een pilotfase, waarin er ruimte is voor 5 groeikernen. Daarom vragen we voor die eerste 5 kernen alleen een vergoeding voor door ons gemaakte kosten (kilometers tijdens de trainingsdagen en eventuele huur, lunch en trainingsmaterialen) plus een vrije gift naar keuze. De gift gebruiken we om de kosten van ons werk te kunnen financieren en verder te ontwikkelen. Na deze pilotfase zal er een vast tarief per Groeikern gerekend worden.

Stuur ons gerust een berichtje voor meer informatie.

× Doorpraten?